Kystrute på hydrogen og batteri må gis en sjanse

Hovedbilde: LMG/Gasnor/Norwest3D

I en artikkel i BT 19.november skriver Hege Økland, NCE Maritime Cleantech, Marius Gjerset, Zero og Erik Ianssen, Selfa Arctic om klimaambisjonene som er lagt igjen på kaien når det nye anbudet knyttet til kystruten mellom Bergen og Kirkenes åpner for bruk av diesel i 10 nye år.

Og de har selvsagt helt rett. Det framstår som underlig at ikke regjeringen støtter seg på en verdensledende maritim industri når de skal utforme krav til framtidens energisystemer på skip. Ekstra ironisk blir det når det er Ketil Solvik-Olsen som fungerer som bremsekloss. I valgkampen tilbake  i 2013 stod han på en konferanse hos CMR i Bergen og sa følgende, «det er ingen grunn til at Norge ikke skal være ledende i verden innen brenselceller på skip». Han har nå tidenes mulighet til å være med å løfte fram industrien til å bli nettopp det, men er i ferd med å feile.

Print
Kartet viser utkast fra NCE Maritime, Zero og Selfa Arctic til ladestasjoner for lading av batteri og fyllestasjoner for hydrogen. Dette stemmer godt overens med planene vi i Greenstat har knyttet til hydrogenproduksjon i Norge. Bilde: Kjersti Magnussen/TU/Selfa
Basert på offentlige anbudsprosesser med strenge krav har norsk teknologimiljø levert verdens første batteriferje, induktiv lading er tatt i bruk , verdens første hydrogenferje er på vei og det utvikles nye løsninger i et akselererende tempo. For at norske aktører skal forbli verdensledende trenger man imidlertid strenge anbudsprosesser hvor nye løsninger favoriseres og gis mulighet til å vokse fram. Ellers vil fortsatt kortsiktige økonomiske hensyn gjøre at dagens fossile løsninger vinner fram.

På skipene som skal operere kystruten trenger man en kombinasjon av batteri og hydrogen for å kunne følge ruten slik den er planlagt. Dette er ikke gjort for maritim sektor før, men teknologien er på plass og er i bruk på andre områder som bil, buss og tog. Den teknologiske risikoen er dermed lav. Den største jobben er knyttet til regelverket som må på plass og testes ut, men med et offensivt Sjøfartsdirektorat på lag så vil dette kunne la seg gjøre.

Bare de siste ukene har vi sett at Nordiske aktører har landet store kontrakter knyttet til hydrogen til tungtransport. Svenske Powercell vant kontrakten for leveranse av brenselceller til Nikola Motor sitt lastebilkonsept og NEL hydrogen vant konkurransen om å levere elektrolysører til de 16 første stasjonene til samme selskap.

I tillegg til aktører som er direkte knyttet til hydrogen har vi allerede mange velkvalifiserte aktører som leverer batteri og systemløsninger knyttet til maritim sektor.

Gjennom den verdensledende klyngen NCE Maritime Cleantech har man en komplett verdikjede som både forstår kunden sine behov og som vil kunne levere nødvendige løsninger innen fristen for dette anbudet.

I Sogn og fjordane jobber Maritim forening med flere spennende konsepter knyttet til hydrogensystemer, og både i Sogn og Fjordane, Hordaland, Nordland og flere andre steder langs kysten har man kraft til overs som kan brukes både til lading av batterier og grønn hydrogenproduksjon.

Personlig jobbet jeg for noen år siden for Bergen Group hvor de nye cruisefergene til Fjord Line ble bygget. Midtveis i prosessen ble hele prosjektet endret og man kastet ut dieselmotorene til fordel for gassturbiner. Det skjedde midt i byggeperioden og skapte naturlig nok en del problemer, men resultatet ble bra både for rederi og miljø. At det ikke skal være mulig å endre et anbud for skip som ikke skal tas i bruk før 2021 kan ikke anses som noe annet enn en fullstendig undervurdering av hva norsk industri kan utrette på kort tid.

Yara sitt autonome og elektriske fartøy Yara Birkeland ble besluttet bygget for et år siden. Om kun et år skal det sjøsettes, altså to år fra idé til ferdigstillelse. Det er et mye større løft enn det vil være å installere brenselceller og batteri i skipene som skal operere Kystruten.

Fra et logistikksynspunkt bygges det nå ut infrastruktur for hydrogen til biler, busser og tog over hele verden. At det også skal bygges ut infrastruktur knyttet til hydrogen til maritim sektor er helt naturlig. Fra Greenstat sin side jobber vi med å bygge ut både storskala og småskala prosjekter langs hele kysten. Det som foreløpig mangler er et marked. Dersom Kystruten kan gå på brenselceller og batteri vil vi kunne tilby kortreist drivstoff som gjør at utslippene blir redusert ytterligere ved at man ungår utslipp ifm produksjon og tilkjøring av drivstoff.

Det er dermed på sin plass at samferdselsministeren gjør det han kan for å støtte en norsk næring i rivende utvikling og ikke skyver mulige sanksjoner fra ESA foran seg som grunn for å ikke benytte denne unike muligheten!

GreenStat_Norge
Kart som viser en tenkt infrastruktur for produksjon av hydrogen fra fornybar energi. Det er mer enn nok kraft tilgjengelig til å kunne dekke behovet til hele transportsektoren i Norge. Bilde: Greenstat

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s